Mobilní RTG přístroje Technix

Technix TMS 320 / 320RTECHNIX TMS je moderně řešený skiagrafický pojízdný rtg přístroj, který lze díky malým rozměrům a vysokému stupni mobility snadno použít při snímkování pacientů na lůžku, operačních sálech, traumatologických vyšetřovnách, sádrovnách, ARO, JIP apod.

Přístroj je řízen mikroprocesorem a vybaven autodiagnostickými funkcemi pro záznam chyb. Vysokofrekvenční generátor zaručuje velmi malé zvlnění výstupního napětí (cca do 1%) a tím vynikající reprodukovatelnost expozice i při velmi krátkých expozičních časech.

Jedním z nejdůležitějších parametrů u pojízdných rentgenových přístrojů je jejich mobilita. Vysoká úroveň mobility u přístrojů TMS je dána především kompaktní konstrukcí, velkými koly a širokým rozsahem pohyblivosti vlastního přístroje, včetně otáčení ramene rentgenky a kolimátoru. Rameno rentgenky je samonosné, nearetujte se v žádné poloze vyjma přepravní polohy.

Pro usnadnění snímkování obsahuje Technix TMS vlastní orgánovou automatiku (APR), ve které jsou uloženy nejčastěji používané expozice. Ty se zobrazují na LCD displeji, přednastavené hodnoty lze pro každou expozici měnit.

Rentgenka přístroje TMS obsahuje rotační anodu s ohniskem o výkonu 32 kW. Tato kombinace umožňuje provést snímky s krátkým expozičním časem.

Mezi standardní vybavení patří praktická kapsa na rtg kazety na zadní straně přístroje, která umožňuje snadno převést až 5 kazet formátu 35x43 cm.
    
           
Zaujal vás tento produkt a máte zájem o více informací?
Napište nám!