DOZVĚDĚT SE VÍCE?

JiveX HCM (Healthcare Content Management)

JiveX HCM je další generací systému JIVEX, který posouvá PACS systém k řešení VNA (Vendor Neutral Archive). Zatímco PACS systém JIVEX se zaměřuje na ukládání a distribuci radiologických dat, JiveX Medical Archive rozšiřuje funkcionalitu na všechny ostatní oblasti zdravotnictví. Dokáže proto zpracovat i neradiologické informace, jako jsou např. videa, fotografie, dokumenty, bio signály (EKG) a ukládat je ve shodné struktuře jako PACS systém.
 
Základem JiveX Medical Archive je sada nástrojů, které umožňuje ve formátu DICOM uložit různé typy dokumentů. JiveX Medical Archive tak kromě radiologických dat může pracovat s dalšími typy dat jako jsou např. dokumenty, fotografie, videa, biometrické signály apod. Všechny vstupy do systému podporují funkci Dicom Modality Worklist, lze proto vytvořit vazbu mezi záznamem v NIS systému a v digitálním archívu.

Kategorizace datJiveX MA umožňuje do systému uložit mnohem více typů dat než standardní PACS systém. Proto je nutné do systému zavést nové členění dat, které umožní snáze třídit a vyhledávat požadovaná data.

Nový pohled na pacientaJiveX MA přináší nov pohled na data pacienta. Standardním zobrazením není seznam studií setříděných podle nějakých kritérií (např. datum, typ dat), ale stránka jednoho pacienta s kategoriemi jeho dat.

JiveX Medical Archive

Videoprezentace systému JiveX Medical Archive
Zaujal vás tento produkt a máte zájem o více informací?
Napište nám!