DOZVĚDĚT SE VÍCE?

PACS systém JiveX

PACS systém JiveX německé společnosti VISUS Health IT GmbH Transfer představuje komplexní PACS řešení vhodné pro různé typy pracovišť. Na základě flexibilní licenční politiky výrobce lze tento systém aplikovat na malé poliklinické pracoviště i na velkou nemocnici. Jádro systému tvoří komunikační server, další funkcionalita je do systému přidávána pomocí modulů. Dokladem je více než 100 instalací tohoto systému v České republice.
O tom, že systém pro čistě profesionální požití může být velmi zdařilý i po stránce uživatelské, svědčí absolutní první cena za design v oblasti uživatelský interface v prestižní soutěži reddot award 2016. Tato cena byla udělena za nejnovější verzi JiveX 5.0.

         


V roce 2019 a 2020 byl PACS systém JIVEX společností KLAS RESEARCH prohlášen za nejlepší evropský PACS systém roku.Toto hodnocení probíhá především na základě průzkumu spokojenosti uživatelů, o to více nás tento výsledek těší.


JiveX Server je základní komponentou PACS systému, ke kterému se propojují ostatní moduly systému. JiveX Server spravuje databázi systému a datový archív, řídí komunikaci s modalitami a dalšími prvky v DICOM síti, zabezpečuje správu uživatelů. JIveX Server komunikuje se všemi typy prohlížecího softwaru JiveX, které lze v rámci PACS systému využít. Jendá se nejen o standardní klinický nebo diagnostický prohlížeč, ale i o další specializované prohlížeče, které jsou součástí PACS systému, např. 3D software, web klient, speciální mamografický prohlížeč včetně funkce tomosyntézy, prohlížeč pro mobilní zařízení a další typy, které lze volit selektivně podle potřeb každého konkrétního pracoviště.
JiveX Server umožňuje několikanásobnou instalaci pro dosažení vhodného zatížení jednotlivých komponent (load-balancing) a pro využití automatického zálohování funkcionality serveru.


  Řešení pro mamografii
Mamografická popisovací stanice je specifickým typem systému JiveX, která je primárně koncipovaná jako mamografický prohlížeč v rámci většího systému nebo zcela samostatná stanice. Pro menší mamografické pracoviště může tato stanice součansě fungovat jako PACS server, komunikovat s ambulantním informačním systémem, odesílat snímky ePACSem apod. Stanice podporuje zobrazování různých typů dat, jako jsou například ultrazvuk a magnetická rezonance, a podporuje i moderní vyšetřovací metody v mamografii, mezi které patří především tomosyntéza.
Moderní telemedicína
Sdílení dat v rámci telemedicínských systémů je jedním z moderních trendů v oblasti archivace a distribuce lékařských dat. Podpora telemedicíny je nativní součástí systému JiveX. Do všech typů prohlížečů JiveX jsou integrovány funkce pro jednoduché odeslání snímků v rámci telemedicínské sítě, vyhledání snímků na vzdáleném zdroji dat, současné vyhledávání na různých zdrojích, možnost odeslání odkazu pro vzdálený přístup do systému na konkrétní studii apod. Práva pro komunikaci jsou vázána na konkrétní uživatelské účty, nikoliv na stanice, jako v případě jiných PACS systémů, systém je proto bezpečnější.
Regionální řešení
Regionální řešení a společná datová úložiště jsou jednou z dalších vhodných aplikací PACS systému JiveX. JiveX podporuje pokročilé funkce pro bezpečné ukládání dat v rámci regionálních řešení a jejich vyhledávání nezávisle na místu uložení konkrétních dat. JiveX umožňuje několikastupňovou architekturu datového úložiště a instalaci v plně virtuálním prostředí, podporuje moderní technologie ukládání dat a je plně nezávislý na typu dodaného hardware.   
 
Nastavení prohlížeče
Prohlížecí software JiveX Je plně konfigurovatelný pro jednotlivé uživatele. V praxi tak může být systém přizpůsoben pro každého jednotlivého uživatele nebo naopak unifikován pro skupinu uživatelů. Samozřejmostí je možnost zvolit aktivní funkce pro každý typ snímků, přizpůsobit si kontextové menu, změnit obsah seznamu pacientů a samozřejmě přednastavit Prohlížecí protokoly, které určují způsob zobrazení snímků.

Jednou ze zajímavých možností, jak si může uživatel přizpůsobit pracovní prostředí v systému JiveX,
je plynulá změna odstínu pozadí a změna velikosti fontu.
 


  Řešení pro polikliniky
JiveX obsahuje některé unikátní funkce pro ochranu přístupu k datům na pracovištích, kde v rámci jedné sítě pracují různé samostatné subjekty využívající různé klinické informační systémy. JiveX automaticky vytvoří worklist na základě žádanky vytvořené z konkrétního pracoviště a v seznamu studií omezí uživatelům přístup k datům pouze na pacienty, které sami indikovali na vyšetření. Jednotliví uživatelé mhou sdílet své seznamy, např. pokud spolupracují. Oprávněný uživatel v rámci RTG oddělení může konkrétní studii zpřístupnit i jinému lékaři.
  Podpora mobilních zařízení
JiveX podporuje zobrazování snímků na mobilních zařízeních včetně mobilních telefonů i tabletů. Na těchto zařízeních je možné zobrazit snímky a upravit je, zobrazit nález a případně odeslat snímky na jiná pracoviště nebo speciální pracovní stanice. Mobilní prohlížeč pracuje na technologii HTML5. Je široce konfigurovatelný a přizpůsobený pro ovládání pomocí dotykové obrazovky.
  Speciální aplikace
Systém JiveX lze rozšířit o množství speciálních aplikací, které lze plně integrovat do systému. Mezi ně patří např. 3D prohlížeč s možností rekonstrukcí CT a MR obrazů, aplikace je prohlížení EKG snímků, aplikace pro zobrazení radioterapeutických plánů, software pro mamografický screening a další.
Zaujal vás tento produkt a máte zájem o více informací?
Napište nám!