Ortopedický plánovací systém mediCAD

S nástupem digitalizace rtg snímků se paradoxně zkomplikoval proces plánování ortopedických operací, protože mnoho pracovišť nevyužívají speciální plánovací software pro ortopedické operace.
Plánovací software obsahuje šablony endo-protetických náhrad a oseo-syntetického materiálu různých výrobců. Tyto šablony ve spolupráci s výrobcem softwaru připravují výrobci ortopedických náhrad, kteří je také kontrolují před tím, než je možné je použít při plánování. U většiny náhrad jsou k dispozici také všechny varianty a velikosti, takže je možné ještě před vlastním operačním výkonem zvolit správnou velikost kloubní náhrady.
Plánovací software MediCAD provede uživatelem celým procesem plánování od vložení DICOM snímku, kalibrace velikosti, základních měření až po finální vložení ortopedických náhrad a jejich modifikaci.
Plánovací software může spolupracovat s kterýmkoliv PACS systémem, ze kterého může stáhnout snímky, které slouží jako podklad pro plánování, a do PACS systému uložit výsledek plánování, který je pak k dispozici např. na operačním sále.
Software MediCAD obsahuje řadu modulů, pro každého zákazníka tak lze stanovit vhodnou konfiguraci a optimalizovat cenu podle typu výkonů, které jsou na pracovišti prováděny.

Modul Kyčel (HIP)

Tento základní modul systému meDICAD umožňuje provést plánování náhrady kyčelního kloubu ve dvou režimech. Zjednodušené automatické plánování je velmi rychlé a nevyžaduje velkou invenci ze strany uživatele. Uživatel pouze označí několik základních parametrů kyčelního kloubu a systém automaticky navrhne vhodnou náhradu ze seznamu oblíbených výrobců a typů, které určí uživatel.
Manuální plánování je sice časově o něco náročnější, ale umožňuje umožňuje velmi precizně provést všechny měření a otestovat vhodnost jednotlivých typů náhrad.
 
       


.

 
Modul Koleno

Modul Koleno je používán pro plánování kolenních protéz. Možné axiální posunutí může být odhaleno a opraveno během plánování. To umožňuje jak před, tak pooperační opravy rozložení váhy na celou nohu, což může výrazně prodloužit životnost kolenní protézy.
V závislosti na preferenci operatéra může mediCAD opravit vychýlení automaticky nebo prostřednictvím manuálních úprav. Počítá mechanické osy, linii ložiska a všechny důležité úhly, které jsou po operaci očekávány.
 


.

 
Modul Osteotomie

Modul Osteotomie použijte k naplánování stehenní (femorální) nebo holenní (tibiální) opravné osteotomie pomocí jedné nebo násobné osteotomie za použití technik open wedge nebo closed wedge.
Axiální posunutí jsou nalezena automaticky. Opravy jsou řešeny automaticky nebo ručně.
Integrovaná databáze usnadňuje výběr vhodných komponentů osteosyntézy jako například hřeby, destičky, šrouby a další.
Spojování částečných snímků k vytvoření snímku celé nohy je s mediCADem velmi jednoduchý a intuitivní proces.
 
  
 
Další moduly systému MediCAD

Podle potřeb konkrétního pracoviště lze systém MediCAD vybavit dalšími oduly:
Traumatologický modul
Modul pro plánování na horní končetině (rameno, paže, ruka)
Modul pro plánování operací páteře
Modul pro plánování na dolní končetině (kotník, halux valgus)
 
Zaujal vás tento produkt a máte zájem o více informací?
Napište nám!