Mamografické RTG přístroje HOLOGIC

Mamografické přístroje HOLOGIC jsou vždy v čele technologického vývoje v tomto oboru. I proto patří k nejrozšířenějším digitálním mamografickým přístrojům v České republice i celosvětově.

SELENIA DIMENSIONS

Mamografický digitální systém Hologic Dimensions je nejmodernějším mamografickým přístrojem současnosti. Kombinuje vynikající vlastnosti mamografů Hologic prověřené dlouholetým vývojem a nové trendy v oblasti zobrazování prsu.

Dimensions přináší zcela nové ovládací prostředí s komfortním ovládáním pomocí velké dotykové obrazovky. Pomocí přehledných symbolů vede systém uživatele celým vyšetření a eliminuje tak možnost vzniku chyb, např. záměnu strany apod. Náhled snímku je zobrazován na samostatném diagnostickém monitoru na otočném ramenu.

Mamograf Hologic Selenia Dimensions lze zakoupit ve dvou základních konfiguracích pro 2D a 3D mamografii.

Součástí nabídky je velké množství příslušenství, mezi které patří například unikátní kompresní lopatka pro malá prsa.


.

Dimensions používá inteligentní kompresní lopatky F.A.S.T., které se během kompresu naklání a zvyšují tak jak komfort pacientky, tak i kvalitu snímku.
HTC mřížka

Díky použití patentované HTC mřížky se digitální snímky z mamografů Hologic vyznačují vynikající kontrastem.


Při vyšetření v režimu tomosyntézy dochází během expozice ke kyvu rentgenky a detektoru vůči prsu v úhlu 15°.
Tomosyntéza


Rozsáhlé klinické výzkumy prokázaly, že tomosyntéza jednoznačně zvyšuje úspěšnost diagnózy invazivních nádorů prsu a významně snižuje počet falešně pozitivních nálezů. Princip tomosyntézy je založen na provedení vícenásobné expozice při současném kyvu rentgenky a detektoru. Snímek v režimu tomosyntézy umožňuje lékaři získat prostorový obraz prsu a tím přesnější provedení diagnózy.

Velké uplatnění nachází tomosyntéza při digitální stereotaxi. Zaměření ložiska v režimu tzv. tomobiopsie je mnohem rychlejší a přesnější než v režimu standardních šikmých projekcí.

V režimu tomosyntézy je další doplňující funkcí C-View, která umožňuje z 3D snímku vytvořit syntetický 2D snímek např. pro účely archivace.


Digitální stereotaxe Affirm

Jednou z dalších velkých předností mamografu Hologic je zcela nová stereotaktická jednotka Affirm.
intuitivní ovládání pomocí dotykové obrazovky
snadná instalace na mamografický přístroj
velmi přesné šikmé vedení jehly pro snazší přístup lékaře k prsu
možnost použít kolmý i laterální přístup jehly
Speciální anti-dekubitní stoly Hologic pro biopsii ležící pacientky

          
Společnost Hologic nabízí jako součást mamografického pracoviště polohovací stůl pro bioptické vyšetření. Použití tohoto stolu jednak zvyšuje pohodlí pacientky, rozšiřuje možnosti přístroje pro nalezení správné polohy pro vyšetření a jednak snižuje riziko nevolnosti u pacientky, která má omezenou možnost sledovat operační pole během výkonu.
                   
    

Jehly pro vakuovou biopsii EVIVA

    
   
Bioptické jehly Hologic Eviva se vyznačují několika unikátními vlastnostmi, které je odlišují od konkurence.
První vlastností je pneumatický výstřel, který je méně agresivní než mechanický.
Další vlastností je otvor pro vložení markeru bez nutnosti vyndání jehly.   
          

Prone Biopsy Table

Vrcholem nabídky bioptických systémů HOLOGIC je Affirm Prone Biopsy System. Speciální polohovací stůl umožňuje neomezený přístup k prsu ze spodní strany prsu. Vlastní stůl lze výškově nastavit pro pohodlí personálu provádějícího vyšetření.
Pacientka nemá vizuální kontakt s místem aplikace vakuové biopsie, který je často důvodem nevolnosti nebo dokonce lehké ztráty vědomí.
V kombinaci s jehlami EVIVA s pneumatickým přístupem tak představuje nejšetrnější způsob provedení vakuové biopsie.


                  
Mamografická popisovací stanice Hologic SecurViewNedílnou součástí mamografické instalace Hologic je popisovací stanice Securview. Software vyvinutý speciálně pro mamografické zobrazování umožňuje velmi rychlé a efektivní provedení diagnózy. Plně podporuje zobrazení snímků v určeném pořadí podle přednastavených protokolů a zobrazení výsledků z CAD systému v grafickém režimu. Stanice automaticky zobrazuje předchozí vyšetření pacienta z PACS systému.

V základní konfiguraci stanice obsahuje dva 5ti megapixelové certifikované mamografické monitory. Tuto konfiguraci lze rozšířit o další monitor pro zobrazení snímků z jiných modalit - např. ultrazvuk, MR apod.

Při instalaci více stanic SecurView na jednom pracovišti se automaticky synchronizují data na všech stanicích. Jednotlivé stanice pak sdílí nejen snímky, ale např. i informace o stavu vyšetření.

Stanice SecurView je speciálně vytvořena pro mamografická pracoviště. K rychlosti a komfortu obsluhy slouží i speciální klávesnice, pomocí níž lze jednoduše zvolit nejčastější prohlížecí protokoly, procházet mezi pacienty v pracovní seznamu, zobrazovat objekty CAD systému apod.
Zaujal vás tento produkt a máte zájem o více informací?
Napište nám!