Transpara - umělá inteligence pro mamografiiUmělá inteligence a její využití v medicíně je jednou z nejrychleji se rozvíjejících disciplín v oblasti zobrazovacích metod. Umělá inteligence dnes nejen zpřesňuje a urychluje diagnózu, ale současně i umožňuje ušetřit čas lékařů nutný pro správné vyhodnocení obrazových dat z diagnostických přístrojů. Umělá inteligence umožňuje nejen rychleji nalézt karcinom, ale současně umožňuje automaticky vyhodnotit normální nálezy, kterým pak lékař nemusí věnovat tolik pozornosti.


Věděli jste, že s využitím umělé inteligence v mamografickém screeningu lze:

až 28% karcinomů identifikovat přesněji a rychleji?

lze až 35% intervalových karcinomů identifikovat dříve?

až 70% mamografických vyšetření spolehlivě označit jako negativní?Jak to vlastně funguje?


Mamografické snímky jsou zaslány do systému Transpara přímo z mamografu nebo z PACS systému. Systém Transpara provede jejich vyhodnocení. Pomocí speciálních softwarových algoritmů identifikuje podezřelé tkáně v prsu a označí je konkrétním rizikovým skórem v rozsahu 1-100.

Systém Transpara je kompatibilní s různými výrobci mamografů, např. Hologic, Siemens, Philips, General Electric, FUJI.

V každém snímku je možné označit více podezřelých objektů, mezi které patří např. podezřelé cysty, mikrokalcifikace apod.

Na základě skóre jednotlivých regionů v prsu systém provede automatické přidělení skóre celému vyšetření.

Toto unikátní skóre v rozsahu 1-10 lze použít např. pro filtrování studií podle rizika. Klinické studie prokázaly, že v případě studií se skórem 1-4 je 0% pravděpodobnost výskytu karcinomu. Pokud je hodnocení prováděno v kombinaci s měřením denzity prsu, je možné tento rozsah rozšířit až na skóre 1-7.

Na základě používání skóre je proto možné účinně filtrovat vyšetření, která nemusí prohlížet dva další radiologové.Transpara odešle do PACS systému nebo na mamografickou pracovní stanici, např. se systémem JiveX, strukturovaný report.

Strukturovaný report obsahuje označení jednotlivých podezřelých objektů ve snímku včetně jejich ohraničení. Tuto informaci je možné zobrazit v pokročilých prohlížečích jako vrstvu nad snímky.

Výhodou tohoto řešení je, že uživatel stále pracuje v prostředí, na které je zvyklý, nemusí se proto učit práci v novém prostředí pouze z důvodu zobrazení nových informací z AI systému.

Pokud to mamografický prohlížeč umožňuje, je možné zobrazit skóre vyšetření a filtrovat podle něj seznam vyšetření.Úspěšné příběhy z nasazení systému Transpara

Univerzitní nemocnice Reina Sofia
Cordoba
Španělsko


Helse Fonna Hospital Trust
Haugaland
Norsko

Artois Radiologie
Arras
Francie


University Diagnostic Medical Imaging
New York
USATranspara 1.7.0 - nově na platformě FusionAI™

FusionAI™ je nová platforma, která definuje standardy pro provedení klinického hodnocení systému umělé inteligence. Zahrnuje fúzi znalostí z oboru patologie, zobrazovacích metod, radiologické fyziky a nejmodernějších metod pro tzv. "deep learning". Propojuje vědecké pracovníky společnosti Screenpoint-Medical a klinické partnery, kteří provádí klinické hodnocení systému.
Transpara® na bázi FusionAI™ umožňuje rychle a kontinuálně aplikovat "deep learning" algoritmus a nové funkce systému Transpara v síti klinických partnerů.
Pacientky a uživatelé systému Transpara tak mají vždy k dispozici nejlepší "druhé oči" pro hodnocení mamografických snímků.


Klinické studie

Celosvětově bylo provedeno více než 35 klinických studií, které prokázaly účinnost využití systému Transpara. Studie byly provedeny v různých zemích a na základě různých hypotéz. Zaměřily se nejen na přesnost diagnózy, senzitivitu a specificitu, ale také na možnost úspory času radiologa při využití systému Transpara. Právě úspora času je jediné kritérium, které lze považovat za směrodatné z hlediska hodnocení ekonomické návratnosti využití systému umělé inteligence. Právě Transpara díky unikátnímu systému skóre prokazuje, že nejen umožňuje identifikovat včas karcinomy prsu, ale při optimální nasazení umožňuje ušetřit až 40% času radiologa v systému dvojitého čtení v rámci screeningového programu.

Studie 1

Potenciál umělé inteligence pro nahrazení prvního čtení radiologem 
v systému dvojitého čtení v mamografickém screeningu – studie proveditelnosti


Studie 2

Nahrazení systému dvojitého čtení v mamografickém screeningu systémem čtení jedním radiologiem a umělou inteligencí: retrospektivní studie na velkém vzorku dat


Studie 3

Využití umělé inteligence pro přechod z mamografického screeningu prováděného na 2D mamografu na 3D screening: retrospektivní zhodnocení


Studie 4

Potenciál umělé inteligence nahradit jednoho radiologa v systému dvojitého čtení ve screeningovém programu
Studie 5

Využití umělé inteligence pro identifikaci velmi pravděpodobně normálních (negativních) mamogramů, které nepotřebují další hodnocení radiologem, ve francouzském národním screeningovém programu: retrospektivní hodnocení


Studie 6

Využití umělé inteligence v mamografickém screeningu: simulace vlivu AI na charakteristiku nalezených karcinomů.
Studie 7

Využití umělé inteligence a měření denzity prsu ke stanovení krátkodobého rizika vzniku intervalového karcinomu v mamografickém screeningu: retrospektivní studie na velkém vzorku

Zaujal vás tento produkt a máte zájem o více informací?
Napište nám!