Software pro evidenci dávek Medsquare RDM

Medsquare RDM (Radiation Dose Monitor) je specializovaný software pro evidenci a analýzu pacientských dávek, který souhrnně označujeme jako DACS (Dose Archiving and Communication System). Dodavatelem software je francouzská společnost Medsuare, která má dlouholeté zkušenosti s vývojem a implementací tohoto typu software.

Ukládání informace o dávkách
Zdrojem informace o dávce pacienty může být:
 • DICOM-SR (Radiological Dose Structured Report) - komplexní informace o dávce využívaná především u CR přístrojů a v inervenční radiologii
 • DICOM Dose SC (Secondary Capture) - RDG umožňuje pomocí rozpoznávání textu (OCR) vyčíst informace o dávce s "obrázku" zaslaného modalitou
 • DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step) - DICOM komunikace, v rámci které může RTG přístroj odesílat informaci o dávce
 • DICOM atributy - využívá se především u modalit typu DX, CR, MG
 • Externí dozimetrické zařízení pro přístroje, které nejsou kompatibilní s DICOM protokolem a obsahují ionizační komoru pro stanovení dávky na pacienta.

Konektivita
Sytém komunikuje v protokolech DICOm a HL7 s PACS systémem a nemocničním informačním systémem.
Hlavní charakteristiky software
 • Monitorování vyšetření v reálném čase a pokročilý systém nastavení alertů při překročení dávky na základě nastavených diagnostických úrovní, automatické emailové notifikace
 • Multi-kriteriální vyhledávání a filtrování dat
 • Zobrazení všech informací ve vztahu k pacientovi, vyšetření nebo konkrétní akviziční metodě
 • Možnost vyhledávání a filtrování podle klíčových slov (např. srdce, mozek) pro eliminaci rozdílů v názvech vyšetření z různých modalit
 • Mapa habitu pro zobrazení dávky na kůži při intervenčním vyšetření
 • Pokročilé statistické metody pro analýzu dat
 • Zobrazení distribuce dávek podle typu vyšetření pro identifikaci vyšetření, které se odchylují od referenčních hodnot
 • Jednoduchá identifikace všech vyšetření a vyšetřovacích protokolů, které vykazují abnormality z hlediska dávky
 • Kompletní export všech dat a analýz v XLS/PDF formátu

Po kliknutí na náhled se zobrazí ukázka obrazovky systému Medsquare RDM

Po spuštění se zobrazí přehled všech vyšetření z aktuální dne podle modalit, včetně indikátoru překročení stanovené dávky nebo jiného sledovaného parametru. Indikátor kvality automaticky porovnává dávku na konkrétní vyšetření s průměrnou dávkou na vyšetření shodného typu.Samostatnou záložku tvoří přehled vyšetření s aktivní výstrahou. Vyšetření lze filtrovat podle úrovně výstrahy. Konfigurace výstrah umožňuje vytvořit komplexní systém sledování včetně automatického zasílání emailů s upozorněním na přednastavené adresy.


Funkce worklist sleduje žádanky na vyšetření a porovnává je s historií pacientů. Umožňuje tak upozornit předem na fakt, že u pacienta objednaného na vyšetření dojde k překročení sledovaných parametrů, případně limitnímu počtu vyšetření daného typu (např. CR, intervenční radiologie).
V systému lze přednastavit také systém výstrah na úrovni pacienta. Systém pak automaticky sleduje např. počet provedených vyšetření za dané období. celkovou efektivní dávku za určené období apod.Systém automaticky vyhodnocuje na základě topogramu správnost polohování pacienta v obou osách a vypočítává korigovanou hodnotu SSDE. Podle míry odchylky od polohy v centrum (delta X, delta Y) umožňuje provést statistiky správnosti polohování.Zobrazení orgánové dávky u CT vyšetření vychází ze simulace na principu Monte-Carlo metody. Umožňuje korigovat dávku podle váhy a výšky pacienta, dávku na plod podle stádia těhotenství. U vyšetření z nukleární medicíny zobrazuje samostatně dávku z aplikace radiofarnak.Pro vyšetření z intervenční radiologie systém umožňuje zobrazit mapu rozložení dávky na kůži s přehledným barevným vyhodnocením a možností zobrazit vývoj dávky v čase podle celkové délky vyšetření. V konfiguraci systému lze nastavit různé parametry vyšetřovacích stolů.Pomocí několika kliknutí lze zobrazit přehled vyšetření, u kterých odchází nejčastěji k překračování referenčních úrovní. Při analýze systém bere v potaz počet výstrah i celkový počet vyšetření daného typu.U konkrétního vyšetření a přístroje lze zobrazit graf rozložení dávek podle libovolného parametru. V případě CT tak lze graf zobrazit např. podle efektivní dávky, DLP, DLP16, DLP32, DLPW, CTDIvol, Delta X (posun pacienta oproti ideální poloze) apod.Software umožňuje jednoduše porovnat např. rozložení dávek u dvou různých přístrojů, případně u jednoho přístroje za různá období apod. Celkově lze porovnat až 4 sledované parametry současně.Další zajímavou statistikou je matice rozložení výstrah v čase. Snadno tak lze např. zjistit, ve které době dochází k nejčastějšímu překračování referenčních hodnot, statistiku lze provádět i podle konkrétních laborantů nebo provádějících lékařů.Automatické reporty

Systém umožňuje automaticky generovat reporty za stanovené období a odesílat je na přednastavené emailové adresy.

DASHBOARD

Software umožňuje uživatelsky vytvářet obrazovky s celkovým přehledem, tzv. dashboard. Vytváří se podle principů Business Intelligence.

Zaujal vás tento produkt a máte zájem o více informací?
Napište nám!