Software pro evidenci dávek Medsquare RDM

Medsquare RDM (Radiation Dose Monitor) je specializovaný software pro evidenci a analýzu pacientských dávek, který souhrnně označujeme jako DACS (Dose Archiving and Communication System).

Ukládání informace o dávkách
Zdrojem informace o dávce může být:
 • DICOM DOSE SR (Radiological Dose Structured Report) - dávkový report v DICOM formátu, využívaný u všech typů modalit, především CT a AG
 • DICOM Dose SC (Secondary Capture) - RDM umožňuje pomocí rozpoznávání textu (OCR) vyčíst informace o dávce z "obrázku" zaslaného modalitou
 • DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step) - DICOM komunikace, v rámci které může RTG přístroj odesílat informaci o dávce
 • DICOM atributy - využívá se především u modalit typu DX, CR, MG, pokud není k dispozici strukturovaný report DICOM SR
 • Externí dozimetrické zařízení pro přístroje, které nejsou kompatibilní s DICOM protokolem a obsahují DAP metr
 • Manuální vložení informace o dávce pomocí speciální aplikace

Zapojení systému Medsquare RDM do prostředí nemocnice
RDM komunikuje v protokolech DICOM a HL7 s PACS systémem a NIS systémem, případně se speciálním informačním systémem pro nukleární medicínu NMIS.
 • RDM získává informace o dávce přímo z modalit nebo častěji komunikací s PACS systémem v protokolu DICOM Query/Retrieve
 • RDM může vytvářet DICOM SR z ostatních typů informace o dávce
 • RDM získává z NIS systému informace o aktualizaci údajů pacientů ve formátu HL7
 • RDM odesílá do NIS systému informace o dávce v protokolu HL7
 • Všichni uživatelé systému se přihlašují k RDM serveru pomocí webového prohlížeče, který funguje na všech běžných platformách včetně mobilních zařízení
Hlavní charakteristiky software
 • Monitorování vyšetření v reálném čase a pokročilý více-stupňový systém nastavení alertů při překročení dávky na základě nastavených MDRÚ, s možností emailových notifikací o překročení dávky
 • Zobrazení všech informací ve vztahu k pacientovi, vyšetření nebo zařízení
 • Možnost vyhledávání a filtrování podle klíčových slov (např. srdce, mozek) pro eliminaci rozdílů v názvech vyšetření z různých modalit
 • Dávková mapa pro zobrazení dávky na kůži při intervenčním vyšetření, včetně vývoje dávky v čase
 • Výpočet skutečné dávky pro CT vyšetření podle habitu pacienta (SSDE)
 • Pokročilé statistické metody pro analýzu dat a optimalizaci dávek
 • Jednoduchá identifikace všech vyšetření a vyšetřovacích protokolů, které vykazují abnormality z hlediska dávky
 • Možnost verifikace výstrahy jedním kliknutím
 • Kompletní export všech dat a analýz v XLS/PDF formátu

Po kliknutí na náhled se zobrazí ukázka obrazovky systému Medsquare RDM
Zobrazení aktuálních vyšetření

Po spuštění se zobrazí přehled všech vyšetření z aktuální dne podle modalit, včetně indikátoru překročení stanovené dávky nebo jiného sledovaného parametru. Indikátor kvality automaticky porovnává dávku na konkrétní vyšetření s průměrnou dávkou na vyšetření shodného typu.


Vyšetření s aktivní výstrahou

Přehled vyšetření s aktivní výstrahou. Vyšetření lze filtrovat podle úrovně výstrahy. Konfigurace výstrah umožňuje vytvořit komplexní systém sledování včetně automatického zasílání emailů s upozorněním o překročení sledovaných parametrů na přednastavené emailové adresy.  


Worklist

Funkce worklist sleduje žádanky na vyšetření a porovnává je s historií pacientů. Umožňuje tak upozornit předem na fakt, že u pacienta objednaného na vyšetření došlo k překročení sledovaných parametrů, např. efektivní dávky za určité období, limitnímu počtu vyšetření daného typu (např. CT, intervenční radiologie) apod.Pacienti s aktivní výstrahou

V systému lze přednastavit také systém výstrah na úrovni pacienta. RDM pak automaticky sleduje např. počet provedených vyšetření za dané období, celkovou efektivní dávku za určené období apod.


Přepočet dávky CT podle SSDE

Systém automaticky vyhodnocuje na základě reálných snímků správnost polohování pacienta v obou osách a vypočítává korigovanou hodnotu dávky SSDE. Podle míry odchylky od polohy v centrum (delta X, delta Y) umožňuje provést statistiky správnosti polohování.


Orgánové dávky

Zobrazení orgánové dávky u CT a intervenční radiologie vyšetření vychází z Monte-Carlo simulace. Umožňuje korigovat dávku podle váhy a výšky pacienta, dávku na plod podle trimestru. U vyšetření z nukleární medicíny zobrazuje samostatně dávku z aplikace radiofarmak.


Mapa povrchové dávky

V intervenční radiologii systém umožňuje zobrazit mapu rozložení dávky na kůži s přehledným barevným vyhodnocením a možností zobrazit vývoj dávky v čase podle délky vyšetření. V konfiguraci systému lze nastavit různé parametry vyšetřovacích stolů.


Vyšetření nejvíce překročující MDRÚ

Pomocí několika kliknutí lze zobrazit přehled vyšetření, u kterých odchází nejčastěji k překračování referenčních úrovní pro konkrétní přístroj. Při analýze systém bere v potaz počet výstrah i celkový počet vyšetření daného typu.


Rozložení dávek pro vyšetření a přístroj

U konkrétního vyšetření a přístroje lze zobrazit graf rozložení dávek podle libovolného parametru. Např. u CT lze graf zobrazit podle efektivní dávky, DLP, DLP16, DLP32, DLPW, CTDIvol apod. Jednoduše tak lze zjistit, z jakého důvodu dochází k překračování MDRÚ.


Porovnání dávek

Software umožňuje jednoduše porovnat např. rozložení dávek u dvou různých přístrojů, případně u jednoho přístroje za různá období apod. Celkově lze porovnat až 4 sledované parametry současně.


Rozložení výstrah v čase

Další zajímavou statistikou je matice rozložení výstrah v čase. Snadno tak lze např. zjistit, ve které době dochází k nejčastějšímu překračování referenčních hodnot, statistiku lze provádět i podle konkrétních laborantů nebo provádějících lékařů.


Stanovení MDRÚ

Při potřebě stanovení nebo úpravy MDRÚ lze velmi jednoduše zobrazit pro každý připojený přístroj průměrné, minimální a maximální dávky pro každý typ vyšetření. Zobrazení lze filtrovat podle hmotnosti, výšky, BMI, pohlaví a věku pacienta.
Vývoj dávky v čase

RDM umožňuje jednoduše zobrazit vývoj průměrné dávky na konkrétní vyšetření v čase. Tímto způsobem lze např. sledovat nastavení přístroje po servisních zásazích apod.Dynamické statistiky

Všechny statistické analýzy v systému RDM jsou dynamické. Např. po kliknutí na kteroukoliv část grafu se automaticky zobrazí seznam vyšetření, které se na výpočtu v daném bodě podílí.


Zaujal vás tento produkt a máte zájem o více informací?
Napište nám!